Pol-Foods Firmą Roku 2016 -

 

Decyzją Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Przedsiębiorstwo Pol-Foods Sp. z o.o. zostało Laureatem Godła Firma Roku 2016.